Horen

De eerste fase gaat altijd om luisteren. En het ophalen van verhalen. Wat is het verhaal van je team en je organisatie? Wat is jouw verhaal? Je verhaal bepaalt mede hoe je situaties beleeft én daarmee ook hoe je op een situatie reageert.

Ik ben iemand die met aandacht luistert. Naar wat er gezegd wordt. En naar wat er niet gezegd wordt. Het gaat daarbij om alle zintuigen flink open te zetten en met gezond boerenverstand te kijken naar wat er op dit moment gebeurt. Wat zie ik? Wat hoor ik? Wat zeggen mensen?

Nog belangrijker: in deze fase help ik jullie naar elkaars verhalen te luisteren. Enkel deze stap brengt al verandering op gang.

 

‘Bedrijfsluisteren’

Een mogelijke manier om verhalen op te halen is ‘bedrijfsluisteren’. Dit heeft overeenkomsten met wat in lean management ‘werkvloeren’ genoemd wordt. Het gaat om daadwerkelijk in de organisatie te kijken hoe het werk gedaan wordt. Fysiek op de werkvloer. Belangrijk hierin is: ga kijken, stel vragen waarom dingen zo gedaan worden en bovenal toon respect.

Om beter inzicht in een ervaring te krijgen helpt het mij om even mee te kijken wanneer iemand zijn werk doet. Waar heeft ie mee te maken? Onder welke omstandigheden wordt het werk gedaan. 

 

In gesprek gaan

Naast het kijken gaat bedrijfsluisteren ook om gesprek. Met verschillende mensen op verschillende plekken in de organisatie over hun werk. Wat frustreert hun? Waar liggen ze misschien wakker van? En waar zijn ze heel trots op in hun werk?

Op de werkvloer is het het meest inzichtelijk wat goed gaat en wat beter kan. Dáár wordt de waarde toegevoegd voor de klant. Daar liggen dus ook de kansen voor verbetering. Betrek de werkvloer actief.