WERKWIJZE

We starten met een kennismaking of intake en bespreken de opdracht. Dit is nog geheel vrijblijvend. In dit gesprek verkennen we je vraag en de context waarin je die vraag stelt.

Ik stel hierbij vooral veel vragen om goed zicht te krijgen op wat voor jou belangrijk is en welk resultaat je wilt bereiken. Wat doet je organisatie? Waar streef je naar? Hoe is de situatie nu?

Tijdens de opdracht houden we contact over de voortgang. En we sluiten de opdracht af met een evaluatiegesprek. 

Maatwerk

Op basis van jouw behoefte doe ik een voorstel op maat. Je organisatie is uniek en dat verdient maatwerk. In het gesprek kan ik je al globaal schetsen welke componenten passen bij jouw vraag én budget. Voor voorbeelden van mijn diensten volg deze link

Is er aanvullende expertise nodig, dan kan ik putten uit mijn netwerk. Uiteraard in overleg met jou. Samen kijken we naar wat het beste bij jou past. 

Kleine stappen

Naast maatwerk is een kenmerk van mijn werkwijze het denken in ‘kleine stappen’. Het zetten van een kleine stap maakt vaak al een groot verschil en levert direct energie en (adem)ruimte op. Dat zetten we vervolgens in als katalysator voor verdere verandering. Alles op een praktische, direct toepasbare manier. Laten we dingen zoveel mogelijk simpel maken en houden.

Mijn manier van werken

Centraal in mijn manier van werken staan echt contact en verbinding. Ik werk open en eerlijk, zowel naar mijn opdrachtgevers als naar deelnemers. Met duidelijke afspraken. Dit biedt de veiligheid die nodig is om stappen te kunnen zetten.

Methode

Ik ben een generalist en werk als een echte verbinder: ik verbind graag mensen én kennis aan elkaar. Door de jaren heen heb ik in opleiding en ervaring veel werkmethoden verzameld. Dit maakt het voor mij mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. Ik kies daarbij niet voor één vaste methode.

Toch zie ik een rode draad in de stappen die ik bij elke opdracht zet. Deze stappen kenmerken mijn werkwijze. Dit zijn horen, zien en doen. Klik op de links om meer over elke stap te lezen. 

Wil je weten wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag direct een kennismakingsgesprek aan.

Tekening gemaakt door Wietske Westra van Studio Tekenkracht