INTERIM & ADVIES

Naast de korter lopende klussen zijn er soms ook vraagstukken die wat langer de aandacht vragen. Hiervoor kan ik tijdelijk binnen de organisatie meelopen en denken. In de rol van interimmer of adviseur.

Ook hierin is de focus: productiever (samen)werken.

  • Werken binnen jouw organisatie meerdere disciplines samen?
  • Ben je aan de slag in een project met veel stakeholders? Of waarin meerdere teams betrokken zijn?
  • Werkt jouw organisatie met veel andere organisaties samen?
  • Werken jullie nauw samen met de klant? Of juist niet?
  • Hoe wordt binnen jouw team samengewerkt? Worden resultaten behaald? Hoe is de sfeer?

En leveren deze samenwerkingen onvoldoende resultaat en energie op? 

Dan kan ik helpen. 

Ik ben een generalist en werk als een echte verbinder: ik verbind graag mensen én kennis aan elkaar. Door de jaren heen heb ik in opleiding en ervaring veel werkmethoden verzameld. Dit maakt het voor mij mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. Ik kies daarbij niet voor één vaste methode. Toch zie ik een rode draad in de stappen die ik bij elke opdracht zet. Deze stappen kenmerken mijn werkwijze. Dit zijn horen, zien en doen.

 

Visieplaat Estentie - productiever (samen)werken