FACILITEREN

(RE)SET JE TEAM VOOR SUCCES

Ga met je team terug naar de essentie van wat nu echt belangrijk is voor jullie, welke doelen jullie gaan stellen én wat jullie nodig hebben om jullie doelen te halen. Wie levert welke bijdrage? Hoe werken jullie hierin productief samen?

Dit gaat veel verder dan een theoretische exercitie. In een dag of dagdeel gaan we samen aan de slag. Hoe de dag eruit ziet is maatwerk.

Een voorbeeld van hoe de dag er uit kan zien is:

We starten met het ophalen van verhalen binnen het team. Welke taal spreek je met elkaar? Wat zeg je? Wat zeg je niet? Hoe zijn jullie gewend te werken? En ook: wat wordt van jullie team verwacht? En wat verwachten jullie zelf van je team? Welke doelen streven jullie als individuen binnen het team na? Wie is de klant en hoe is het contact daarmee? (fase: horen)

Dan gaan we kijken naar de patronen en rode draden binnen de verhalen (fase: zien). Welke gezamenlijke doelen zijn er? Wat is jullie plaats binnen de organisatie? Wat willen jullie bereiken?

Om afrondend de stap te maken naar doen: keuzes maken, schrappen en stellen van doelen en prioriteiten. Een concreet en gevisualiseerd actieplan.

EVALUEREN

Door evalueren krijg je inzicht in wat er speelt. Wat zit vast? Wat zijn patronen? Waar zit energie en kracht? Met de lessen die je hieruit haalt kun je leren voor een volgende situatie en je samenwerking en organisatie mee verbeteren.

Evalueren kan ingezet worden na een incident, crisis, samenwerking of tijdens/na een project. Een evaluatie is altijd maatwerk. Met meer dan tien ervaring in het evalueren van incidenten binnen de fysieke veiligheid en crisisbeheersing help ik graag meedenken over een evaluatie die past bij jullie vraag.

Mijn manier van evalueren:

 • In de evaluatie wordt alleen terug gekeken om vooruit te kunnen kijken.
 • Het evalueren gaat uit van een positieve benadering.
 • De juiste personen aan tafel: betrokkenen én actiehouders.
 • Mijn rol is faciliterend, het is vooral een zelfevaluatie.
 • De evaluatie heeft als doelen: leren, ontwikkelen en groei. Het resultaat is dan ook niet bedoeld voor verantwoording of het doen van claims.
 • Het resultaat is wél om je organisatie mee te verbeteren. Het is dus gericht op actie.
 • Geen grote evaluatieverslagen. Het gaat om de verbinding. Zowel met elkaar als met de leerpunten. Praktisch betekent dit: (groeps)gesprekken en een kort (visueel) verslag.

PROJECT(DOOR)STARTER

Wil je een vliegende start maken met een nieuw project? Of wil je een moeizaam lopend project nieuw leven inblazen? Kies dan voor de project(door)starter: een energieke dag of dagdeel waarmee we samen het project goed op de rails zetten.

Zie deze dag als een combinatie van praktisch aan de slag gaan en teambuilding. Vooraf bespreken we jullie behoeften en maken we een maatwerkplan. Onderwerpen die onder andere aan bod (kunnen) komen:

 • Doel en resultaat – wat gaat het project opleveren?
 • De weg van doel naar resultaat – kleine stappen
 • Samenstellen van het juiste team
 • Gebruik maken van elkaars kwaliteiten – wie levert welke bijdrage
 • Wat maakt de samenwerking productief?
 • Betrekken van stakeholders
 • Afstemmomenten en bijsturen
 • Tijdspad

 

Als afsluiter van deze dag kan ik jullie projectplan ook (laten) visualiseren: jullie eigen visuele projectplan in een dag!