DIENSTEN

Ik kan je op verschillende manieren helpen om productiever samen te werken. Hiermee krijg je ruimte voor nadenken, creatie en groei binnen je organisatie. De energie komt terug in het werk. Dit kan al met kleine stappen. Kleine successen maken een energie los die als katalysator gebruikt kan worden voor verdere verbetering.

Ik heb ruim tien jaar ervaring in het begeleiden van zelfevaluaties binnen crisisbeheersing. Daarin heb ik geleerd dat je door in te zoomen op een bepaalde ervaring heel veel leert van hoe je team werkt. Je krijgt inzicht in wat je team zo goed maakt. En je krijgt inzicht in waar je steeds tegenaan loopt. Hierdoor weet je precies waar je je energie op moet richten op stap voor stap te groeien en ontwikkelen als team en als organisatie.

Een ervaring kan zijn: een crisis, een incident, een project, een moeilijk of juist heel succesvol jaar van een team, etc. 

Ik geloof niet in grote evaluatierapporten of onderzoeken. Ik geloof in het bij elkaar zetten van verschillende disciplines en gezichtspunten. Het echte contact zoeken en verbindingen leggen. Ga bijvoorbeeld ook in gesprek met een klant of een leverancier. Alleen al door naar elkaar te luisteren zet je de verandering in gang.

Hieronder vind je mijn dienstenpakket. Zoek je net even iets anders? Ga dan in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

TIP: dit is een goede plek om te starten

(TEAM)REFLECTIE

Reflecteren maakt duidelijk wat de verhalen binnen de organisatie zijn? Wat leeft er? Waar lopen mensen tegenaan? Wat gaat heel goed? Hoe wordt gecommuniceerd?

Het ophalen van en onbevooroordeeld luisteren naar de verhalen in het team en de organisatie.  Het bij elkaar brengen van de verschillende perspectieven.

Dit kan door:

Een reflectiesessie kan een mooi onderdeel van een teamdag zijn. 

Reflecteren is vaak ook een onderdeel van een evaluatie. 

De nadruk ligt hier op ‘horen‘. 

EVALUATIE

Door evalueren krijg je inzicht in wat er speelt. Wat zit vast? Wat zijn patronen? Waar zit energie en kracht?

En waarom is dat zo?

Mijn manier van evalueren:

 • In de evaluatie wordt alleen terug gekeken om vooruit te kunnen kijken.
 • Het evalueren gaat uit van een positieve benadering.
 • De juiste personen aan tafel: betrokkenen én actiehouders.
 • Mijn rol is faciliterend, het is vooral een zelfevaluatie.
 • De evaluatie heeft als doelen: leren, ontwikkelen en groei. Het resultaat is dan ook niet bedoeld voor verantwoording of het doen van claims.
 • Het resultaat is wél om je organisatie mee te verbeteren. Het is dus gericht op actie. 
 • Geen grote evaluatieverslagen. Het gaat om de verbinding. Zowel met elkaar als met de leerpunten. Praktisch betekent dit: (groeps)gesprekken en een kort (visueel) verslag.

De nadruk ligt hier op ‘zien‘. 

IMPLEMENTATIECOACHING

Je weet waar de organisatie kan groeien en zich kan ontwikkelen. Het is tijd om aan de slag te gaan. Door coaching help ik je daadwerkelijk stappen te zetten. Ik loop even met je mee.

Om te veranderen is het allereerst belangrijk in beweging te komen. Zet die eerste kleine stap maar. Hierdoor ontstaat direct energie waardoor je verder kunt bouwen én je krijgt gelijk feedback waarop je bij kunt sturen waar nodig.

Het is alleen in de praktijk nog niet altijd makkelijk om in beweging te komen, daarom bied ik het volgende:

 • Een praktisch en haalbaar actieplan, met duidelijke prioriteiten.
 • Individuele coaching / sparren.
 • Coaching van groep ‘actiehouders’.
 • Inzicht in productiever samenwerken.
 • Inzicht in aandachtsmanagement en het belang van focus.

De nadruk ligt hier op ‘doen‘.