Visualiseren

ESTENTIE gebruikt tekeningen ter ondersteuning van haar activiteiten.

Tekenen:

  • maakt complexe zaken simpeler.
  • zorgt voor een gedeeld beeld.
  • helpt in de communicatie.
  • is leuk!

Voorbeelden van wat gevisualiseerd kan worden: een doel van de organisatie, de wensen van de klant, gemaakte werkafspraken, een situatieschets bij een evaluatie enzovoort.