Onderzoeken

Onderzoek kan in vele vormen komen. Voor ESTENTIE betekent het vooral ‘op zoek gaan’. Alle zintuigen flink openzetten en met gezond boerenverstand kijken naar wat er op dit moment gebeurt. Wat zie ik? Wat hoor ik? Wat zeggen mensen?

Luisteren

Een mogelijke onderzoeksvorm is ‘bedrijfsluisteren’. Dit heeft overeenkomsten met wat in lean management ‘werkvloeren’ genoemd wordt. Het gaat om daadwerkelijk in de organisatie te kijken hoe het werk gedaan wordt. Fysiek op de werkvloer. Belangrijk hierin is: ga kijken, stel vragen waarom dingen zo gedaan worden en bovenal toon respect.

In gesprek gaan

Naast het kijken gaat bedrijfsluisteren ook om gesprek. Met verschillende mensen op verschillende plekken in de organisatie over hun werk. Wat frustreert hun? Waar liggen ze misschien wakker van? En waar zijn ze heel trots op in hun werk?

Op de werkvloer is het het meest inzichtelijk wat goed gaat en wat beter kan. Dáár wordt de waarde toegevoegd voor de klant. Daar liggen dus ook de kansen voor verbetering. Maak de werkvloer actief betrokken.