Faciliteren

ESTENTIE kan ingezet worden om bijeenkomsten te faciliteren die binnen je organisatie ruimte maken voor wat belangrijk is. Centrale vragen kunnen hierin zijn:

Wat vinden we belangrijk?

  • vaststellen klantwaarde (bij voorkeur mét de klant aan tafel).
  • vaststellen doelen, visie, resultaatgebieden.
  • doorvertalen doelen naar de individuele medewerker (‘wat draag ik bij?’, ‘wanneer ben ik succesvol in mijn werk?’)

Hoe doen we het nu?

  • begeleiden van leertafels, gezamenlijk evalueren
  • begeleiden van teamsessies eventueel in combinatie met teambuilding. In dit laatste geval zoekt ESTENTIE mee met een geschikte partij die dat kan verzorgen.

Hoe maken we ruimte voor wat belangrijk is?

  • hoe kunnen we ‘slimmer werken’?
  • begeleiden van waardestroomanalyses
  • begeleiden van brainstormsessies

 

De sessies die ESTENTIE faciliteert zijn met nadruk geen praatsessies. We gaan aan de
slag!