Coachen en trainen

ESTENTIE is tijdens haar opdrachten actief bezig met de vraag: “hoe kan dit het beste geborgd worden in de organisatie?”. Tijdens een opdracht worden resultaten geboekt en het is minstens zo belangrijk dat ná de klus door de organisatie zelf de resultaten geboekt worden.

De manier waarop ESTENTIE advies geeft, heeft daarom altijd een coachingscomponent. Hoe kunnen we de bestaande competenties en krachten van de organisaties aanspreken om de verandering en het nieuwe resultaat in stand te houden? Welke gedragspatronen binnen de organisatie ondersteunen en versterken de verandering? En welke gedragspatronen houden verandering en verbetering tegen?

Daarnaast kan ESTENTIE trainingen verzorgen voor het vergroten van vaardigheden. Bijvoorbeeld op het gebied van evalueren, effectief vergaderen en productief werken.