WERKWIJZE

We starten met een kennismaking of intake en bespreken de opdracht. Dit is nog geheel vrijblijvend. In dit gesprek verkennen we je vraag en de context waarin je die vraag stelt.

Ik stel hierbij vooral veel vragen om goed zicht te krijgen op wat voor jou belangrijk is en welk resultaat je wilt bereiken. Wat doet je organisatie? Waar streef je naar? Hoe is de situatie nu?

Tijdens de opdracht houden we contact over de voortgang. En we sluiten de opdracht af met een evaluatiegesprek. 

Maatwerk

Op basis van jouw behoefte doe ik een voorstel op maat. Je organisatie is uniek en dat verdient maatwerk. In het gesprek kan ik je al globaal schetsen welke componenten passen bij jouw vraag én budget. Voor voorbeelden van mijn diensten volg deze link

Is er aanvullende expertise nodig, dan kan ik putten uit mijn netwerk. Uiteraard in overleg met jou. Samen kijken we naar wat het beste bij jou past. 

Kleine stappen

Naast maatwerk is een kenmerk van mijn werkwijze het denken in ‘kleine stappen’. Het zetten van een kleine stap maakt vaak al een groot verschil en levert direct energie en (adem)ruimte op. Dat zetten we vervolgens in als katalysator voor verdere verandering. Alles op een praktische, direct toepasbare manier. Laten we dingen zoveel mogelijk simpel maken en houden.

Mijn manier van werken

Centraal in mijn manier van werken staan echt contact en verbinding. Ik werk open en eerlijk, zowel naar mijn opdrachtgevers als naar deelnemers. Met duidelijke afspraken. Dit biedt de veiligheid die nodig is om stappen te kunnen zetten.

Methode

Ik ben een generalist en werk als een echte verbinder: ik verbind graag mensen én kennis aan elkaar. Door de jaren heen heb ik in opleiding en ervaring veel werkmethoden verzameld. Dit maakt het voor mij mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. Ik kies daarbij niet voor één vaste methode.

Toch zie ik een rode draad in de stappen die ik bij elke opdracht zet. Deze stappen kenmerken mijn werkwijze. Dit zijn horen, zien en doen: 

Horen

De eerste fase gaat altijd om luisteren. En het ophalen van verhalen. Wat is het verhaal van je team en je organisatie? Wat is jouw verhaal? Je verhaal bepaalt mede hoe je situaties beleeft én daarmee ook hoe je op een situatie reageert.

Ik ben iemand die met aandacht luistert. Naar wat er gezegd wordt. En naar wat er niet gezegd wordt. Het gaat daarbij om alle zintuigen flink open te zetten en met gezond boerenverstand te kijken naar wat er op dit moment gebeurt. Wat zie ik? Wat hoor ik? Wat zeggen mensen?

Nog belangrijker: in deze fase help ik jullie naar elkaars verhalen te luisteren. Enkel deze stap brengt al verandering op gang.

 

Zien
Als echte verbinder ben ik altijd op zoek naar de grote lijnen of juist de onderliggende stromen. In deze fase zien help ik jou en je team om inzicht te krijgen in wat er écht speelt. Welke patronen zijn er? Welke relaties kunnen gelegd worden.

 

Ik gebruik hierbij vaak tekeningen om complexe zaken simpeler te maken en te zorgen voor een gedeeld beeld. Dit helpt in de communicatie en is ook leuk! Voorbeelden van gemaakte tekeningen zijn: de aanbevelingen van een evaluatie in beeld, een tekening van een proces en de knelpunten in dat proces, een situatieschets etc.

Wanneer van toepassing gebruik ik in 1-op-1 gesprekken ook oefeningen van systemisch werken om jouw onderstroom zichtbaar te maken. Systemische oefeningen geven inzicht in jouw (innerlijk) beeld van een situatie.  

Doen
Wanneer samen geleerd is van ervaringen is het hét moment om te gaan doen. De energie is daar, het momentum is juist. Alleen waar te beginnen? We gaan daarom actief aan de slag met de vraag: “hoe kunnen we het geleerde omzetten in actie?”.  

Mijn opdrachten hebben daarom meestal een coachingscomponent. Hoe kunnen we de bestaande competenties en krachten van de organisaties aanspreken om de verandering en het nieuwe resultaat in stand te houden? Welke gedragspatronen binnen de organisatie ondersteunen en versterken de verandering? En welke gedragspatronen houden verandering en verbetering tegen?

Afhankelijk van jouw vraag kan deze component groter of kleiner worden. Variërend van het opstellen van een actielijst, het stellen van prioriteiten tot aan implementatiecoaching. Centraal staat: hoe kom je op een praktische en relatief makkelijke manier tot actie?

Wil je weten wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag direct (vrijblijvend) een kennismakingsgesprek aan.

Tekening gemaakt door Wietske Westra van Studio Tekenkracht